AMZHelper , 亚马逊站外营销助手

以匠人之心,打造企业级营销助手软件。现在,就和媒体伙伴一起,关注我们

关于AMZHelper平台积分使用规则

积分充值规则:1元=66个积分。(不定期有充值活动:1元=90个积分


EDM邮件营销:

       EDM:1封EDM消耗1个积分

       大数据EDM:1封精准EDM消耗2个积分


店铺新品追踪:

       1个店铺/1个月需要:350个积分。


亚马逊规划师:

       GK工具:不含子体:300个积分;包含所有子体:600个积分;

       SK工具:不含子体:300个积分;包含所有子体:600个积分;

       ST工具:不区分子体:600个积分;


全新竞品数据(ARA)查询:

       查询费用:9000 个积分;


偷看ARA数据:

       偷看费用:3000 个积分;了解偷看规则?


反查买家真实邮箱:

       查询费用:4200个积分1个邮箱或手机号,电话号码返回上一页